<<...Όλα τα θαυμαστά και υψηλά, μας προσφέρονται γενναιόδωρα,

πρέπει όμως να απλώσουμε τα πνευματικά μας χέρια,

να τα αγγίξουμε, και να εργαστούμε για να εκδηλωθούν

στην εδώ διάσταση και στην τώρα κατανόησή μας...>>

<<...Είμεθα συν-δημιουργοί της ζωής μας, της ζωής που πάλλεται εντός μας, της ζωής που  εκφαίνεται γύρω μας.

Είμεθα  συν-δημιουργοί της συνεχιζόμενης και εξελισσόμενης δημιουργίας του Κόσμου, των Κόσμων εντός μας, των Κόσμων γύρω μας. Οι επιλογές μας και οι δράσεις μας είναι το μέρος μας σε αυτή, τη συν-δημιουργία.

Ας επιλέξουμε να συν-δημιουργούμε με το Καλό, την Αγάπη, την  Αλήθεια και το Φως.

Ας παραμένουμε, σε όλες τις συνθήκες, συν-δημιουργούντες εντός του Καλού, της Αγάπης, της Αληθείας και του Φωτός...

Είθε να  γίνει έτσι>>

Paris Katsivelos